pühapäev, 25. september 2016

Kultuurikiht

Kultuurikiht (ka: kultuurkiht, arheoloogiline kultuur(i)kiht) on otsese inimtegevuse tulemusena või kaasmõjul ladestunud pinnasekiht[1]. Oluline on termin "otsese", mis tähendab seda, et vastav kiht on inimese enda poolt kas teadlikult (täitekihid) või elutegevuse käigus ebateadlikult (näiteks maapinnal ladestuvate jäätmete läbi) kujunev kiht  (Wikipedia)